Home Rozvojové programy na míru

https://phoenixmedia.cz/coaching2/wp-content/uploads/stock-photo-focused-woman-wearing-headphones-using-laptop-in-cafe-writing-notes-attractive-female-student-1395298487-640x427.jpg

Aktuální kurzy online

https://phoenixmedia.cz/coaching2/wp-content/uploads/stock-photo-one-leader-a-group-of-people-follows-lot-of-followers-concept-of-business-competition-and-1819585421-640x427.jpg

Leadership a management

happy family having fun outdoors

Dovednosti a postoje

https://phoenixmedia.cz/coaching2/wp-content/uploads/stock-photo-smiling-modern-partners-looking-at-sticky-notes-342223091-640x427.jpg

Osobnostní typologie MBTI

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169